دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نــــــقـــــــده

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
تصویر دیدار وزیر تحصیلات عالیه افغانستان با رییس دانشگاه آزاد اسلامی

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دانشگاههای معتبر و مطرح در ایران و خارج از کشور است

 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
 کاردانی پیوسته : علمی کاربردی حسابداری  - تربیت بدنی  -  ساختمان کارهای عمومی ساختمان   - معماری -صنایع شیمیایی   -  امور زراعی  - تکنولوژی تولیدات زراعی   -  امور زراعی  - تکنولوژی تولیدات باغی  - کامپیوتر گرایش نرم افزار - مکانیک خودرو - الکتروتکنیک برق صنعتی 

کاردانی نا پیوسته  : تربیت معلم  - آموزش و پرورش ابتدایی  - تربیت معلم  - زبان و ادبیات فارسی -           تربیت معلم  - آموزش ریاضی - تربیت معلم  - آموزش علوم تجربی - تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی  - تربیت بدنی   (مربیگری)  -امور بانکیامور گمرکی    -  تکنولوژی تولیدات دامی   -دامپزشکی  - علمی کاربردی – گوشت و فراورده های گوشتی   - حسابداری  -  مدیریت بیمه- کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان   - معماری   - مدیریت بازرگانی - فن آوری اطلاعات آی سی تی

کارشناسی   نا  پیوسته   :   مهندسی شهر سازی   -   آموزش و پرورش ابتدایی   - علمی کاربردی معماری  -  تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی    -تربیت معلم  - زبان و ادبیات فارسی  -

مهندسی تکنولوژی صنایع  شیمیایی   -  علمی کاربردی حسابداری   -  مهندسی اجرایی عمران   - مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  - مهندسی برق گرایش الکترونیک  مهندسی  تکنولوژی  مکانیک خودرو   -  مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته : شیمی (محض)   - زبان و ادبیات فارسی  -  تربیت بدنی و علوم ورزشی  - علوم ورزشی علوم زیست ورزشی  - حسابداری  - مهندسی برق

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
ثبت نام متقاضيان بدون آزمون و با آزمون دوره دكتري تخصصي و همچنين داوطلبان بدون آزمون و با آزمون دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه آغاز خواهد شد .

 

شرايط و زمان ثبت نام دوره هاي دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

ثبت نام متقاضيان بدون آزمون و با آزمون دوره دكتري تخصصي و همچنين داوطلبان بدون آزمون و با آزمون دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه آغاز خواهد شد .

دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر گفت: «داوطلبان ادامه تحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مي توانند از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه تا پايان روز چهارشنبه ۹دي ماه با مراجعه به سامانه اين مركز به نشاني www.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه وكسب آگاهي هاي كامل در مورد رشته مورد نظر، در صورت تمايل و داشتن شرايط لازم نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. »

رئيس مركز سنجش و پذيرش با تاكيد بر اين نكته كه داوطلبان مي بايست قبل از تهيه كارت اعتباري تصميم خود را مبني بر شركت درنوع آزمون مورد نظر گرفته باشند گفت: « داوطلبان مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد در صورت داشتن شرايط لازم مطابق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام هيچگونه محدوديتي در ثبت نام دوره هاي مختلف آن مقطع نخواهندداشت. به عبارت ديگر داوطلب به طور همزمان امكان ثبت نام در دوره هاي با آزمون و بدون آزمون در مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد را خواهد داشت. »

وي ادامه داد: «متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند با توجه به علاقه و بدون در نظرگرفتن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، در يك مجموعه امتحاني تا حداكثر ۱۰۰رشته محل را انتخاب نمايند. در خصوص علاقه مندان به تحصيل در گروه علوم پزشكي و همچنين متقاضيان شركت كننده بدون آزمون كارشناسي ارشد رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامي مي باشد .»

او افزود: « متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند با توجه به علاقه و بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد در يك مجموعه امتحاني حداكثر تا ۴۰رشته/ محل را انتخاب نمايند . در خصوص متقاضيان بدون آزمون اين مقطع ، رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامي مي باشد. »

رئيس مركز سنجش و پذيرش گفت :« درخصوص متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون داشتن معدل كل حداقل ۱۷ براي رشته هاي علوم انساني و حداقل۱۶ براي ساير رشته ها ، در خصوص متقاضيان دكتري تخصصي بدون آزمون معدل كل حداقل ۱۸.۵ براي رشته هاي علوم انساني، حداقل ۱۷ براي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و حداقل ۱۷.۵ براي ساير رشته ها يكي از شروط اساسي مي باشد. »

علوي فاضل درخصوص امكان انتخاب حوزه هاي امتحاني و اولويت بندي رشته/محل ها گفت :«انتخاب حوزه امتحاني مي تواند با اولويت رشته/محلهاي انتخاب شده متفاوت باشد. به عبارت ديگرداوطلب مي تواند به راحتي درشهر محل سكونت يا نزديك به آن بدون در نظر گرفتن اولويت رشته/ محل هاي انتخابي خود آزمون دهد.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ادامه تحصيل كارمندان و يا اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در واحد محل كار خود امكان پذير مي باشد يا خير؟ گفت :« اين دسته از متقاضيان به هيچ عنوان نمي توانند حوزه امتحاني و يا دانشگاه انتخابي خود را ، واحد محل خدمت انتخاب كنند و عدم رعايت اين ضوابط منجر به لغو قبولي آنان خواهد شد .»

وي افزود: « امكان ويرايش براي دوره هاي با آزمون و بدون آزمون مقطع دكتري تخصصي و همچنين دوره هاي با آزمون و بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد براي داوطلبان با استفاده از شناسه و رمز ثبت نام كارت اعتباري خريداري شده تا پايان مدت زمان ثبت نام  فراهم مي باشد و پس از آن امكان تغيير وجود ندارد. »

رئيس مركز سنجش و پذيرش در پايان گفت :«آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي در  روزهاي ۶ الي ۸ خرداد ماه ۹۵ و همچنين آزمون دكتري تخصصي در۹ بهمن ماه ۹۴ برگزار خواهد شد .»

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

                           روابط عمومي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي

نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
  دومین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در  سال 1394، در  دی ماه فعال

 

می شود. این فراخوان براساس ضوابط و مقررات جذب هیات علمی مصوب هیات عالی جذب

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان متقاضيان واجد شرايط صورت می‌پذيرد.

 

جذب هيات علمي همدان

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
12 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند و تعدادی از این عزیزان در مراحل دفاع از پایان نامه هستند .

با اتمام تحصیل این عزیزان تمامی اساتید دانشگاه به مرتبه استاد یاری ارتقاء پیدا کرده و این به منزله ی رشد علمی و کیفی دانشگاه می باشد .

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در 36  رشته مختلف کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد .

جهت ثبت نام به سایت azmoon.org  مراجعه فرمایید .

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از شروع زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در آذر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر گفت: متقاضیان شرکت در کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند از روز دوشنبه 16 آذر ماه با مراجعه به سامانه azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: ثبت نام در این سامانه، به مدت 3 هفته و تا نهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: آزمون دکتری تخصصی 9 بهمن ماه سال 94 به صورت سراسری برگزار خواهد شد. همچنین آزمون کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (ششم،هفتم و هشتم)خرداد ماه سال 95 در سراسر کشور برگزار خواهد شد

نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

این وبلاگ از سال 91  غیر فعال بوده لذا در حال بروز رسانی می باشد .

                              updating.jpg                                         

نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در سال 93 و 94  رشته های تحصیلی خود را که اکثراً در حد کاردانی بود

 

افزایش داده و هم اکنون از 32 رشته به 48 رشته در مقاطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد افزایش پیدا کرده

است .

دکتر برنا رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده اظهار کردند :

هم اکنون با تلاش های شبانه روزی همکاران و معاونین در تلاش هستیم  تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی را

افزایش بدهیم که امید واریم  در سال جدید رشته های تصیلات تکمیلی از 2 رشته  به 7 رشته افزایش یابد .

هم اکنون دو رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی در دانشگاه دایر می باشد .

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
رهبری

من سفارش ميكنم كه كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را فراموش نكنيد؛ البته با همكارى بسيج. بد است كه بين روحانى مسجد و بسيج مسجد، اختلاف به وجود بيايد. نه، با همكارى بسيج، اين كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را مؤثر كنيد، برايش كار كنيد. بنشينيد فكر كنيد، مطالعه كنيد و سخنى كه متناسب با نياز آن جوانى است كه آنجا حضور پيدا ميكند، فراهم كنيد. مطالعه كنيد. كتابهائى وجود دارد كه ميشود از اين كتابها استفاده كرد. كتابهائى هست؛ برويد بپرسيد، تحقيق كنيد از كسانى كه اهلش هستند. خودتان را مجهز كنيد، مسلح به سلاح معرفت و استدلال كنيد، بعد به اين كانونهاى فرهنگى - هنرى برويد و پذيراى جوانها باشيد. با روى خوش هم پذيرا باشيد؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: «و سنّة من نبيّه»، كه ظاهراً عبارت است از «مداراة النّاس»؛ مدارا كنيد. ممكن است ظاهر زننده‌اى داشته باشد؛ داشته باشد.بعضى از همينهائى كه در استقبالِ امروز بودند و شما - هم جناب آقاى مهمان‌نواز، هم بقيه‌ى آقايان - الان در اين تريبون از آنها تعريف كرديد، خانمهائى بودند كه در عرف معمولى به آنها ميگويند «خانم بدحجاب»؛ اشك هم از چشمش دارد ميريزد. حالا چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه است؛ جان، دلباخته‌ى به اين اهداف و آرمانهاست. او يك نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى اين حقير باطن است؛ نمى‌بينند. «گفتا شيخا هر آنچه گوئى هستم / آيا تو چنان كه مينمائى هستى؟».  ما هم يك نقص داريم، او هم يك نقص دارد. با اين نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهى از منكر هم ميكند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت.

                                                                                    منبع :سایت عصر ایران

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
طی مجوز سازمان مرکزی و همکاری دفتر پژوهش واحد نقده با واحد خوراسگان اعضاء محترم هیدت علمی واحد نقده می توانند از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند .

خانم بابایی نیا رییس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده در گفتگور با خبرگزاری آنا اعلام کرد : دانلود مقالات علمی معتبر ۴۰۰ تومان و دانلود کتاب ۱۰۰۰ تومان می باشد . ایشان اظهار کردند از موارد دیگر خدمات این گروه تهیه کتب الکترونیکی لاتین می باشد که علاقه مندان می توانند اقدام به سفارش آنها نمایند .

آدرس وب سایت:  

                              www.ISI-Epaper.com

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
نام دوره : روشهای برقراریارتباط موفق

زمان : ۱۵ الی ۱۸ مهر

مکان : کلاس ۱۰۷ - ساختمان شماره یک

نام استاد : آقای شکارچی

                                                                          دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

نوشته شده در تاريخ یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
                         

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
               
 
                                                
                                                                                             روابط عمومی دانشگاه
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
رشته های   :  

کاردانی پیوسته   

حسابداری – تربیت بدنی  - عمران – معماری  - صنایع شیمیایی   - مکانیک خودرو  - الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی 

 -کامپیوتر گرایش نرم افزار

کاردانی   ناپیوسته  :

آموزش ابتدایی – زبان انگلیسی  - زبان و ادبیات فارسی  - ریاضی  - علوم تجربی  - معماری  - تربیت بدنی – امور بانکی –

امور گمرگ – تکنولوژی تولیدات دامی  - دامپزشکی  - حسابداری – بیمه – عمران

مدارک لازم  : اصل شناسنامه  - مدرک دیپلم – کارت ملی -  و 2 سری کپی از مدارک  -  

 6 قطعه عکس  - پوشه

جهت کسب اطلاعات بیشتر : با شماره تلفن های   :  6228182  و 6225700   تماس حاصل فرمایید .

 

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
                                  
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

ما کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

اهانت به ساحت مقدس

رسول عشق و محبت حضرت محمد (ص ) را محکوم میکنیم.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العزيز الحكيم: يُريدونَ لِيُطفِئوا نورَاللهِ بِاَفواهِهِم واللهُ مُتِمُّ نورِه وَلوكَرِهَ الكافِرون

ملت عزيز ايران؛ امت بزرگ اسلام

دست پليد دشمنان اسلام بار ديگر با اهانت به پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم كينه ي عميق خود را آشكار ساخت و با اقدامي جنون آميز و نفرت انگيز، خشم مجموعه هاي خبيث صهيونيستي را از تلألؤ روزافزون اسلام و قرآن در جهان كنوني نشان داد.

در روسياهي عاملان اين جنايت و گناه بزرگ همين بس كه مقدسترين و نوراني ترين چهره ميان مقدسات عالم را آماج ياوه هاي مشمئز كننده ي خويش ساخته اند.
 پشت صحنه ي اين حركت شرارتبار، سياستهاي خصمانه ي صهيونيسم و امريكا و ديگر سران استكبار جهاني است كه به خيال باطل خود ميخواهند مقدسات اسلامي را در چشم نسلهاي جوان در دنياي اسلام از جايگاه رفيع خود فروافكنده و احساسات ديني آنان را خاموش كنند.

اگر از حلقه هاي قبلي اين زنجيره ي پليد يعني سلمان رشدي و كاريكاتوريست دانماركي و كشيش هاي امريكايي آتش زننده قرآن حمايت نميكردند و دهها فيلم ضد اسلام را در بنگاههاي وابسته به سرمايه داران صهيونيست سفارش نميدادند، امروز كار به اين گناه عظيم و غيرقابل بخشش نمي رسيد.
متهم اول در اين جنايت، صهيونيسم و دولت امريكا است. سياستمداران امريكا اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود صادقند بايد عاملان اين جنايت شنيع و پشتيبانان مالي آن را كه دل ملتهاي مسلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناسب با اين جرم بزرگ برسانند.

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان نيز بدانند كه اين حركات مذبوحانه ي دشمنان در برابر بيداري اسلامي، نشانه ي عظمت و اهميت اين خيزش و مبشّر رشد روزافزون آن است، والله غالبٌ علي امره

سيدعلي خامنه اي

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
خبرگزاری آنا: محمد خجسته معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای جزئیات نحوه اخذ شهریه در تمام مقاطع و رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 92-91 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بخشنامه‌ای از سوی محمد خجسته معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی به رؤسای مناطق، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 92-91 (نحوه اخذ شهریه در تمام مقاطع و رشته‌های مختلف براساس مصوبه مورخ 2 شهریور 91 هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان ورودی سال‌های قبل)ابلاغ شده است.

در این بخشنامه آمده است: شهریه دانشجویان ورودی سال‌های قبل بدون هیچ گونه افزایش دقیقاً براساس بخشنامه شماره 5049/م مورخ 17 شهریور 90 محاسبه شود.

این بخشنامه می‌افزاید: برای دانشجویان جدیدالورود تمام مقاطع تحصیلی طبق جداول پیوستی براساس مصوبه مورخ 2 شهریور 91 هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه شود.

در این بخشنامه تأکید شده است: برای دانشجویان جدیدالورود مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته براساس بخشنامه شماره 10/33129 مورخ 11 اردیبهشت 91 فقط برای سال تحصیلی 92-91 با تخفیف 20 درصد شهریه دریافت شود.

این بخشنامه خاطرنشان می‌کند: شهریه ثابت و متغیر پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی دانشجویان جدیدالورود در دفترچه دستورالعمل ثبت نام درج شده است.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

نظر به افزایش هزینه های درمانی ناشی از حادثه ، دانشجویان عزیز مدارک زیر را به امور مالی تحویل نمایند .

 در صورت بروز حادثه ، دانشجوی حادثه دیده یا ولی دانشجو برای دریافت خسارت مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از بروز حادثه با تکمیل فرم درخواست خسارت ( نمونه 114/47 پیوست ) نسبت به ارائه مدارک زیر اقدام نمایند .

 1-    گزارش حادثه با ذکر نام حادثه دیده که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد ( در حوادث رانندگی ارسال کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است ) .

2-    مدارک و صورت ریز هزینه های بیمارستانی در زمان حادثه با مشخصات کامل حادثه دیده .

3-    گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بروز نقص عضو در زمان حادثه با ذکر در صد آن .

4-    جواز دفن و گزارش معاینه جسد توسط سازمان پزشکی قانونی .

5-    گواهی فوت .

6-    کلیه صورت هزینه های بیمارستانی باید به صورت اصل ارائه گردد .

7-    کلیه مدارک مربوط به گزارش حادثه گواهی فوت و معاینه جسد باید به صورت اصل یا تصویر برابر اصل شده توسط دادگستری ارائه گردد .

تذکرات مهم :

الف ) خسارت درمانی پرداختی توسط صندوق تامین خسارت حوادث دانشجویی فقط در صورت بروز حادثه قابل پرداخت بوده و هیچگونه خسارتی بابت فوت ، نقص عضو یا درمان ناشی از بیماری توسط صندوق قابل پرداخت نمی باشد .

ب ) برای حوادثی که در داخل دانشگاه و محیط های وابسته اتفاق می افتد و لیکن برای حوادث خارج از واحد و محیط های وابسته ارائه گزارش نیروی انتظامی و مراجع قضایی الزامی می باشد
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
بنا به گزارش خبرگزاری روابط عمومی دانشگاه :

تعدادی از اساتید محترم و دانشجویان عزیز کتابهای خود را به کتابخانه دانشگاه اهداء کردند مسئول

کتابخانه دانشگاه اعلام کرد ۷۰ جلد از این کتابها تخصصی و ۱۲۰ جلد عمومی می باشد .

                                       

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

برنامه زمانبدی ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال یک سالتحصیلی92– 91

نشانی سایت دانشگاه :www.iauna.ac.ir

انتخاب واحد : 21/06/91   الی   27/06/91

شروع ترم :  31/06/91  

حذف واضافه : 09/07/91 الی    12/07/91

حذف اضطراری(پایان ترم) : 26/09/91   الی   01/10/91

تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه امتحانی(از طریق اینتر نت) :

10/10/91   الی   16/10/91

پایان ترم : 16/10/91

امتحانات پایان ترم : 17/10/91   الی   07/11/91

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
بنا به گزارش خبر گزاری آنا واحد نقده :

آقای یوسف عباسی پروین عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد آسلامی واحد نقده کتابی تحت عنوان " پیاده با خدا " به چاپ رسانده است این کتاب در سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است .

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
ما در اینجا گرد آمدیم تا به کمک پروردگار، حرکت و جریانی که در شش دهه قبل با هوشمندی و موقعیت‌شناسی و شجاعت چند تن از رهبران دلسوز، پایه‌گذاری شد را به اقتضای موقعیت جهان ادامه دهیم و به آن جان تازه‌ای بخشیم. اسلام به ما آموخته است که انسانها با وجود ناهمگونی نژادی و زبانی، فطرت همسانی دارند که آنها را به پاکی و عدالت و همدردی فرا می‌خواند. تجربه نشان داده که برآمدن قدرتهای جدید همواره با ضعیف شدن قدرت‌های قدیمی همراه بوده است که این جابه‌جایی قدرت به «عدم تعهد» فرصت می‌دهد تا زمینه مدیریت عادلانه و واقعاً مشارکتی را فراهم آورند.

شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیر منطقی و غیر دموکراتیک است و بیشتر شبیه یک دیکتاتوری آشکار و تاریخ‌ مصرف‌ گذشته است. اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود. با سوءاستفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا توانسته زورگویی‌های خود را در لباس مفاهیم شریف به دنیا تحمیل کند و این در حالی است که جان انسانها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب گران قیمت‌گذاری می‌شود.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

 

 در مقطع کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

                                                                                                   روابط عمومی دانشگاه

نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده